Vi anlägger våtmarker, dammar och restaurerar vattendrag

Vi bygger våtmarksanläggningar och dammar. Vi gör det som en helhet där vi tar hand om projektet från start till en färdig anläggning.

Från rådgivning till färdig anläggning

Vatten ger liv

Vi utför våtmarksanläggningar och dammar för en mängd olika syften. Näringsreduktion, biologisk mångfald och bevattning är några.

Våtmarksanläggning

Våtmarksentreprenad