Med vår maskinpark kan vi utföra både små och stora entreprenader. Vi har lång erfarenhet av att bygga våtmarker och dammar och har som mål att de anläggningar som vi bygger ska väl smälta in i naturen.

Med stor erfarenhet levererar vi tjänster för olika vatten- och markprojekt.

  • Utredningar.
  • Tillståndsansökningar för vattenverksamheter och täkter.
  • Projektering av mark- och vattenanläggningar. 

Med våra amfibiska maskiner klipper vi och samlar vattenväxter.

  • Vassklippning
  • Dikesrensning
  • Grävnings och sugmuddringsarbeten

Truxor