Naturvårdsingenjörerna AB

Teknik och Biologi i kombination

Våtmarker och Vatten

Våtmarker

Naturvårdsingenjörerna AB jobbar med allt ifrån rådgivning till att bygga färdiga våtmarker och dammar. Vi arbetar gärna med helhetsgrepp på våtmarksanläggning där vi finns med från idé till färdig våtmark. Vi kan erbjuda kostnadsfri rådgivning i genom projektet Greppa Näringen i Skåne och Blekinge. Detta är ett första steg då man tittar på området och ser vad och hur man kan anlägga en våtmark just där. När projektet fortsätter kan vi hjälpa till med anmälan/samråd, avvägning/inmätning, projektering, kostnadsberäkning, entreprenad, byggledning och besiktningar. Naturvårdsingenjörerna AB är en totalleverantör för anläggande av våtmarker.

Vatten

Vi arbetar med å-restaurering, sjö-restaurering, dagvattenhantering, reningsanläggningar, m.m. Beroende på omfattning och syfte kan vi ta fram olika planer och projekteringar som sen vi kan hjälpa till att omsätta till färdig anläggning.


Copyright © 2014. All Rights Reserved.