Naturvårdsingenjörerna AB

Teknik och Biologi i kombination

Undersökningar i vatten och sediment:provtagning
Vi gör olika provtagningar och undersökningar i olika vatten som åar, bäckar, våtmarker, dagvattensystem, grundvatten, processvatten, spillvatten, m.m.. Varje uppdrag anpassas efter vad du som kund behöver och vilka förutsättningar som gäller på aktuell plats.

Undersökningar i mark:
Vi gör undersökningar i mark som kan misstänkas vara förorenad. I undersökningarna kan allt från provtagning, utvärdering, saneringsförslag, m.m. ingå. Gör alltid en kontroll innan du köper mark.

 


Copyright © 2014. All Rights Reserved.