Naturvårdsingenjörerna AB

Teknik och Biologi i kombination

En anläggning som bedriver miljöfarlig verksamhet granskas med en teknisk genomgång från miljösynpunkt och en bedömning görs att verksamheten bedrivs och underhålls enl gällande villkor och enligt gällande lagstiftning. Periodisk besiktning skall genomföras vart tredje år. Efter genomförd besiktning skall besiktningsprotokoll upprättas och skickas in till tillståndsgivande myndighet.

Naturvårdsingenjörerna AB upprättar besiktningshandlingar och genomför periodisk besiktning på er verksamhet.


Copyright © 2014. All Rights Reserved.