Naturvårdsingenjörerna AB

Teknik och Biologi i kombination

Muddring:

Vi utför muddringsuppdrag efter önskemål. Arbetet utförs genom sugmuddring där slam och sediment pumpas till önskad plats i anslutning till dammen. Grävning utförs på platser som med vanliga maskiner är svåråtkomliga såsom mossar, diken, kanaler m.m..

Video Muddring

Grävaggregat
Sugmuddring
Grävaggregat
Sugmuddring
GrävaggregatMed maskinen kan man gräva i för andra maskiner otillgängliga områden

1/2 
start stop bwd fwdCopyright © 2014. All Rights Reserved.