Naturvårdsingenjörerna AB

Teknik och Biologi i kombination

MKB skall upprättas vid tillståndsanökan för miljöfarlig verksamhet, vattenverksamhet, täkter, jordbruk samt vissa andra verksamheter. MKB:n skall upprättas enligt riktlinjer ur miljöbalken där verksamheten beskrivs och verksamhetens påverkan på alla omgivande intressen utreds. I miljökonsekvensbeskrivningen ingår även samråd med myndigheter, berörd allmänhet och berörda organisationer.

Naturvårdsingenjörerna AB arbetar med alla delar i detta förfarande och hjälper er till en godkänd miljökonsekvensbeskrivning.


Copyright © 2014. All Rights Reserved.