Naturvårdsingenjörerna AB

Teknik och Biologi i kombination

Miljörapport skall upprättas årligen för verksamheter som har tillstånd enligt miljöbalken. Miljörapporten är en beskrivning av föregående års verksamhet och händelser. I denna redovisas all produktion samt alla använda råvaror, förbrukningsmaterial, el och värme, mm.

Naturvårdsingenjörerna AB upprättar miljörapporter för alla förekommande verksamheter.


Copyright © 2014. All Rights Reserved.